Trường THPT Thu Xà

  • Điện thoại: 02553910559
  • Email: c3thuxa@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi